Tänker du ibland att ”det skulle vara så himla bra om jag bara visste vad jag skulle göra nu”?

Du är inte ensam. Vi funderar på sånt som ”är det här rätt jobb för mig?”, ”är det här förhållandet värt att satsa på?”, ”ska jag gå till höger eller vänster?” Ibland tänker och resonerar vi i evigheter utan att komma fram till något svar. Andra gånger bara vet vi, utan att tänka. Då har intuitionen gett oss svaret inom ett par sekunder.

När vi stärker intuitionen kan vi få svar på de flesta av våra frågor relativt enkelt, och den som når en djupare kontakt med sig själv får en pålitlig livskompass och står bättre rustad att klara livets utmaningar.

Ofta talar intuitionen till oss genom en omedelbar ingivelse, ett förebud, ett nyckfullt infall eller genom att vi vet utan att veta hur vi vet. Det är en medfödd funktion i kroppen som snabbt, utan logiskt tänkande och analyserande, hjälper oss fram till ett beslut av något slag. Det är den inre känsla vi kan få innan vi börjar avgöra vad som är rätt eller fel. Det är förmågan att utan någon som helst bevisning eller medvetet resonerande ha en förnimmelse, utan att veta vad den baseras på.

Alla är intuitiva och alla kan utveckla sin förmåga. Ju mer du lyssnar till din intuition och väljer att handla utifrån den, desto starkare blir din tillit till den och desto mer litar du till din egen förmåga att agera på ett sätt som stärker dig. Trots att alla människor i grunden är intuitiva, har vi en tendens att prata bort det vi känner intuitivt. Vissa människor är inte alls uppmärksamma på sin intuition medan andra, som inte vet varför de gör vissa saker, inte tänker på att de använder sig av den.

Vi lever i en värld som värderar logik högre än emotionellt resonemang, så att vara en starkt intuitiv person är inte lätt, speciellt när ens intuition motsäger normer och ”logisk förklaring”. Men om vi ska fatta de absolut bästa besluten behöver vi vår intuition. Man behöver inte avfärda vetenskaplig logik för att dra nytta av sin intuition. Vi kan istället använda båda, och på så sätt få tillgång till alla resurser vi har att tillgå.

För att träna upp din förmåga att bli lyhörd för signaler från din intuition behöver du stanna upp, ha ett lugnare tempo och låta medvetandet och sinnena stilla sig, precis som vid meditation. 

Stärk din intuition genom att

1.
Lyssna på vad din intuition viskar till dig.

2.
Lita på informationen du får.

3.
Välj att handla utifrån intuitionen