Precis som skönhet sitter i betraktarens öga, sitter också det mesta av vår upplevelse av världen i vår egen tolkning av den. Vi har alla olika versioner av verkligheten; hur den ser ut, vem vi är, vilka alla andra är och vad vi är med om. Våra tidigare erfarenheter blir det filter vi använder för att se och uppleva oss själva och det vi möter oavsett om det är händelser, platser eller människor. Jag tror att vi alla varit med om att till exempel uppleva en diskussion på ett sätt, och sedan få reda på att en annan person har hört helt andra saker.

Ur ett energiperspektiv kan man säga – förenklat – att händelserna i våra liv och sättet vi reagerar på dem ofta gör att vår energi fastnar i våra tre första energicentrum, och det håller oss kvar i gamla beteenden och gamla resultat.

Om vi utvidgar vårt medvetande – lär oss något nytt, upplever något annorlunda – kan vi börja se på världen på andra sätt. Möjligheter visar sig där vi tidigare inte såg några och vi kan ta oss från den plats vi är på till den vi längtar till.

Genom att lyfta upp vår energi från de tre lägre chakrana och skapa ett flöde till de högre kan vi få kontakt med våra visioner och drömmar, bygga våra kreativa muskler, öka känslan av tillit och stärka vår självkänsla och vårt självförtroende.

När vi följer vårt hjärta och vår passion väcker vi energiflödet i kroppen och får det att röra sig uppåt. Det är en personlig utveckling från en plats där vi jämför oss med andra, håller tillbaka oss själva och fokuserar på det vi inte har till en plats där vi kan utforska vår kreativitet, kärleken till oss själva och andra, där vi ser möjligheter och litar till vår egen förmåga att skapa det vi vill.

Det är en version av verkligheten som vi kan välja att se och vara i.