Den här kursen ger dig grundläggande kunskap om energiarbete. Du jobbar med din egen energi – ditt inre space och med energin i ditt hem – ditt yttre space. Du får en förståelse för hur de yttre och det inre hänger ihop. Du lär dig hur du genom att medvetet arbeta med energier inom dig och i ditt hem kan skapa plats för lugn, klarhet och flöde.

Dag 1 Ditt inre space
Upplev din egen energi.

Vi samlar på oss intryck hela tiden. Människor utstrålar energi och det ger intryck, eller avtryck på oss. Det fastnar på oss och påverkar oss och våra tankar, våra känslor, vårt humör och vårt beteende. Vi tar in det andra sänder ut. Här får du uppleva hur det känns när du bara känner din egen energi. Det som är du. Du tar med dig kunskapen för att kunna använda den i vardagliga situationer.

Dag 2 Ditt yttre space
Skapa flöde i ditt hem

Ditt hem är fyllt med meddelanden till dig själv. Vasen på bordet, mönstret på tapeten och färgen på soffan berättar vem du är. För dig. Ständigt susar viskningar om ditt liv runt dig i ditt hem. Din syn på dig själv, dina bekymmer och all din längtan finns runt dig som en bild av ditt inre.

Likaså är ditt liv en spegel av ditt hem. Det yttre och det inre är lika. Det yttre påverkar det inre och det inre påverkar det yttre.

Här får du lära dig hur det du omger dig med påverkar dig och hur du kan skapa flöde i ditt liv genom att göra förändringar i ditt hem.

TILLBAKA TILL KURSENS SIDA OCH ANMÄLAN