Genom att du deltar i kursen medger du att du läst och godkänt villkoren nedan:

Informationen i kursen delas med största omsorg och ambitionen är att den är den bästa möjliga. Kursen och företaget tar dock inget ansvar för eller garanterar att informationen är exakt eller fullständig. Inte heller påstår vi att vi vet allt om hur världen är beskaffad eller vilka teorier som är sanna bland dem vi delar.

Andra deltagares utlåtanden om kursen är deras personliga upplevelser och kan inte användas för att förutse dina resultat. Dina resultat kommer bero på flera faktorer, bland annat ditt eget ansvar, ditt åtagande och engagemang, dina förmågor samt andra faktorer som varken du eller vi kan förutse.

Kursen är endast menad som information. Den ersätter inte juridisk, medicinsk eller psykologisk rådgivning eller behandling. Skulle du behöva den typen av hjälp är det ditt eget ansvar att söka upp den. I kursen ställs inga diagnoser. Inte heller behandlar, botar eller förebygger den sjukdom.